E-learning portál

Průvodce údržbou databází

Při používání systému Money vznikají i diagnostická data, která umožňují sledovat historii akcí, smazané záznamy apod. Přítomnost velkého množství takových dat může mít negativní dopad na odezvu systému při ukládání dokladů i jinde. Proto je vhodné stará diagnostická data archivovat nebo smazat a udržovat tak rychlost systému. Po absolvovaní tohoto kurzu budete vědět, jakým způsobem je […]

Dodatočné párovanie výpisu platieb

Import výpisu plateb je funkčnost seznamu Bankovních výpisů, která v rámci homebankingu do Money importuje rozpis úhrad platební kartou. Součástí je automatické párování importovaných plateb s doklady uloženými v Money. Funkce Párovat úhrady pak umožní dodatečné párování položek, které se nepodařilo spárovat při importu. Zvuk: CZ

Metódy zamykania dokladov

Ve video návodu “Metody zamykání dokladů” jsou představeny nejběžnější způsoby zamykání dokladů v systému Money S4. Jsou zde popsány kroky možného nastavení jednotlivých metod zamykání dokladů. Součástí videa jsou ukázky nejběžnějších informativních hlášení, které se uživateli (bez dostatečného oprávnění) zobrazí při pokusu o editace dokladů v uzamčeném období. Zvuk: CZ

Režim prenesenia daňovej povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická úprava mechanismu uplatňování DPH. Na rozdíl od běžného postupu převádí povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění z plátce DPH, který je poskytovatelem plnění, na příjemce plnění, čili plátce DPH, který toto zdanitelné plnění přijal. Poskytovatel plnění tedy uskuteční plnění bez daně, zatímco […]

Priznanie k DPH

Export a elektronické podání na daňový portál. Zvuk: CZ

Automatické párovanie bankových výpisov

V seznamu bankovních výpisů se párování úhrad dá vhodným nastavením maximálně zautomatizovat. Vyřeší se tak například situace, kdy více dokladů obsahuje duplicitní párovací symboly, kdy dojde k přehrazení dokladu apod. Navíc je možné před spárováním zobrazit seznam dokladů, které by úhradě mohly vyhovovat, ale shoda není úplná. Zde se doklad dá vybrat ručně. Zvuk: CZ

Evidencia majetku časť 1.

Evidence majetku – pořízení majetku, odpisové plány, vytvoření a zaúčtování pohybů. Zvuk: CZ

Evidencia majetku časť 2.

Evidence majetku část 2., která obsahuje kapitoly: – technické zhodnocení – dotace – souhrnné odpisy – přerušování odepisování – vyřazení majetku Zvuk: CZ

Zákaznícky portál podpora.moneyerp.sk – Ako na to

Vítejte u krátkých návodů, ve kterých Vás naučíme jak jednoduše pracovat s naším zákaznickým portálem podpora.moneyerp.cz. Po zhlédnutí těchto videí budete vědět, jak se přihlásit do portálu, jak vytvářet dotazy a servisní požadavky, jak je aktualizovat a především se budete na portálu podpora.moneyerp.cz jednoduše orientovat a mít dokonalý přehled o všem, co pro Vás řešíme. […]

Portál podpora.moneyerp.sk – modul Diskusia

V tomto videu Vám představíme modul diskuzního fóra na našem portálu podpora.moneyerp.cz. Tento krátký návod je určen našim partnerům a certifikovaným vývojářům. Ostatní uživatelé systému Money ERP do této sekce portálu nemají přístup. Ukážeme Vám, kde na portálu modul najdete, jak jsou diskuzní fóra organizovaná a jak můžete k jednotlivým tématům přidávat příspěvky. Zvuk: CZ

Nastavenie práv k novým funkciám

Při aktualizaci programu se v ERP Money často objeví nové seznamy či funkce, ke kterým nemají (a ani nemohou mít) jednotlivé uživatelské role nastavená přístupová práva. V agendách s větším množstvím rolí může být jejich konfigurace poměrně zdlouhavá. Zvuk: CZ

Kontaktujte nás

Napíšte nám, s čím potrebujete pomôcť, a my sa o vás radi postaráme. Nezabudnite nám zanechať svoje údaje – čoskoro sa ozveme.