Portál podpora.moneyerp.cz – modul Diskuze

V tomto videu Vám představíme modul diskuzního fóra na našem portálu podpora.moneyerp.cz. Tento krátký návod je určen našim partnerům a certifikovaným vývojářům. Ostatní uživatelé systému Money ERP do této sekce portálu nemají přístup. Ukážeme Vám, kde na portálu modul najdete, jak jsou diskuzní fóra organizovaná a jak můžete k jednotlivým tématům přidávat příspěvky.

Zákaznický portál podpora.moneyerp.cz – Jak na to

Vítejte u krátkých návodů, ve kterých Vás naučíme jak jednoduše pracovat s naším zákaznickým portálem podpora.moneyerp.cz. Po zhlédnutí těchto videí budete vědět, jak se přihlásit do portálu, jak vytvářet dotazy a servisní požadavky, jak je aktualizovat a především se budete na portálu podpora.moneyerp.cz jednoduše orientovat a mít dokonalý přehled o všem, co pro Vás řešíme. […]

Evidence majetku část 2.

Evidence majetku část 2., která obsahuje kapitoly: – technické zhodnocení – dotace – souhrnné odpisy – přerušování odepisování – vyřazení majetku

Automatické párování bankovních výpisů

V seznamu bankovních výpisů se párování úhrad dá vhodným nastavením maximálně zautomatizovat. Vyřeší se tak například situace, kdy více dokladů obsahuje duplicitní párovací symboly, kdy dojde k přehrazení dokladu apod. Navíc je možné před spárováním zobrazit seznam dokladů, které by úhradě mohly vyhovovat, ale shoda není úplná. Zde se doklad dá vybrat ručně.

Režim přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická úprava mechanismu uplatňování DPH. Na rozdíl od běžného postupu převádí povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění z plátce DPH, který je poskytovatelem plnění, na příjemce plnění, čili plátce DPH, který toto zdanitelné plnění přijal. Poskytovatel plnění tedy uskuteční plnění bez daně, zatímco […]

Metody zamykání dokladů

Ve video návodu „Metody zamykání dokladů“ jsou představeny nejběžnější způsoby zamykání dokladů v systému Money S4. Jsou zde popsány kroky možného nastavení jednotlivých metod zamykání dokladů. Součástí videa jsou ukázky nejběžnějších informativních hlášení, které se uživateli (bez dostatečného oprávnění) zobrazí při pokusu o editace dokladů v uzamčeném období.

Dodatečné párování výpisu plateb

Import výpisu plateb je funkčnost seznamu Bankovních výpisů, která v rámci homebankingu do Money importuje rozpis úhrad platební kartou. Součástí je automatické párování importovaných plateb s doklady uloženými v Money. Funkce Párovat úhrady pak umožní dodatečné párování položek, které se nepodařilo spárovat při importu.

Přebírání dokladů

Příklad vytvoření zálohové faktury vydané převzetím z objednávky přijaté a individuální úprava nabídky přebíraných dokladů.

Nastavení práv k novým funkcím

Při aktualizaci programu se v ERP Money často objeví nové seznamy či funkce, ke kterým nemají (a ani nemohou mít) jednotlivé uživatelské role nastavená přístupová práva. V agendách s větším množstvím rolí může být jejich konfigurace poměrně zdlouhavá.